Nowa przestrzeń autonomiczna w Krakowie?

[PL] (English below | Español más abajo)

Dzisiaj o godzinie osiemnastej grupa krakowskich aktywistów ogłosiła otwarcie nowej przestrzeni autonomicznej przy ulicy Worcella 8. Budynek położony przy Galerii Krakowskiej, od lat budzący  kontrowersje  dziś ma szansę stać się przestrzenią oddolnej działalności społeczno – kulturalnej.  Wydarzeniu towarzyszyły Krakowskie Rytmy Oporu, gospodarze natomiast ugościli przybyłych  ciastem i herbatą, a bardziej wytrwali doczekali wegańskiego szaszłyka z barbekju. Piknikową atmosferę bezskutecznie starali się przerwać funkcjonariusze policji, a  jako że odmówili poczęstunku, interwencję można uznać za podwójnie nieudaną.

Miejmy nadzieję, że dom przy ulicy Worcella 8 stworzy przestrzeń przyjazną okolicznym mieszkańcom. Trzymamy kciuki!

Kliknij tutaj, aby zobaczyć film akcji.

Poniżej umieszczamy manifest grupy

Coraz większe czynsze, masowe eksmisje, zawężanie publicznej przestrzeni miejskiej. Jako mieszkańcy i mieszkanki, osoby pracujące i studenci, sprzeciwiamy się powiększającej się przepaści  pomiędzy biednymi a bogatymi!

Pustostany to nasza alternatywa wobec aspołecznej polityki władz Krakowa, dla których zyski są ważniejsze niż ludzie. Uważamy, że wszyscy powinni miec prawo do godnego życia, czyli przede wszystkim – dachu nad głową. Podczas gdy puste budynki popadają w ruinę, szpecąc miejski krajobraz, wielu lokatorow traci dach nad głową lub ledwie daje rade opłacić podwyższający się czynsz. W tym samym czasie powstają luksusowe lofty, hotele i apartamentowce, wyłącznie dla najbogatszych. Biedniejsi mieszkańcy nie są mile widziani – Kraków jest miastem przyjaznym jedynie inwestorom i turystom.

Worcella 8 to własnie jedno ze „straszydeł” w samym centrum miasta. Przyszliśmy, aby tworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców. Własnymi siłami podjęliśmy próbę przywrócenia do życia zapomnianego budynku i stworzenia w nim przestrzeni kreatywnego działania. Chcemy, aby był oddolnym centrum kulturalnym, które stanie się strefą spotkań inicjatyw lokalnych, oraz siedzibą biblioteki wolnościowej. Takie miejsce jest nam potrzebne!

ODZYSKUJEMY MIASTO – KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW!

[EN]

A new autonomous space in Krakow?

Tonight at 6 p.m. in Krakow group of activists announced the opening of a new autonomous space at Worcella street 8. The building,  located nerby Galeria Krakowska, have been arousing controversy for years –  now it has a chance to become a socio-cultural grassroots space. The event was accompanied by the Krakow Rhythms of Resistance, the hosts were welcoming newcomers with cake and tea, and the more patient could enjoy vegan barbecue. The police tried to stop the picnic atmosphere unsuccessfully, and as they refused some tea, intervention can be considered doubly failed.

Let us hope that the house on the street Worcella 8 will become a friendly space for the local inhabitants. Fingers crossed!

Click here to see the video of the action.

Below is the  group’s manifesto

The ever-increasing rents, mass evictions, narrowing the urban public space – this is the current policy of the city of Krakow. As citizens and residents, workers and students, we oppose the widening gap between the rich and the poor!

The empty buildings are our alternative to the local authorities’ antisocial policy in Krakow – for them profits are more important than people.We believe that everyone should have the right to a dignified life, that is, first of all – a roof over your head. While the empty buildings are falling into disrepair,making the urban landscape unsightly, many tenants lose their homes or barely manage to pay their increasing rents. At the same time, luxurious lofts, hotels and apartment buildings are being built, only for the rich. Poorer people are not welcome – Krakow is a city friendly only to investors and tourists.

Worcella 8, this is just one of the „ghosts” in the city center. We came to create a friendly place for local residents. With our own force, we have tried to get a forgotten building  back to life and to turn it into a space for creative action. We want to be a bottom-up cultural center, that would become a meeting point for local initiatives and the location for the library of freedom thought. This place is what we need!

RECLAIM THE CITY – KRAKOW FOR RESIDENTS!

[ES]

¿Tenemos nuevo espacio autogestionado en Cracovia?

Esta noche a las seis de la tarde en Cracovia, un grupo de activistas ha anunciado la apertura de un nuevo espacio deshabitado en la calle Worcella 8. El edificio está situado en el centro comercial; despertando controversia desde hace años, tiene la oportunidad de convertirse en espacio de socio-cultural construido desde la base. El evento estuvo acompañado por los Ritmos de Resistencia Cracovia. Mientras, los anfitriones,  invitaban a los recién llegados a comer en la casa pastel y café, y los más pacientes disfrutaron ademásde kebab vegano hecho a la barbacoa. La policía trató sin éxito de destruir el ambiente de picnic, y como también se negaron a tomarse un té, la intervención puede considerarse doblemente fracasada.

Esperamos que la casa en la calle Worcella 8 acabe siendo un espacio amigable para habitantes locales ¡Crucemos los dedos!

Click aquí para ver el vídeo de la acción.

A continuación se encuentra el manifiesto del grupo:

El continuo incremento de los alquileres, los desahucios masivos, el estrechamiento del espacio público urbano – ésta es la actual política de la ciudad de Cracovia. ¡Como ciudadanas y residentes, trabajadores y estudiantes, nos oponemos al aumento del abismo entre los ricos y los pobres!

Los edificios vacíos son nuestra alternativa a la política antisocial de las autoridades locales de Cracovia – para ellas los beneficios son más importantes que la gente. Creemos que toda persona debería tener el derecho a una vida digna, esto es, lo primero de todo un techo sobre tu cabeza. Al mismo tiempo que los edificios vacíos se deterioran por falta de reparaciones, afeando el paisaje urbano, muchos habitantes pierden sus casas o apenas logran pagar los alquileres en aumento. Paralelamente se construyen lujosos lofts, hoteles y edificios de apartamentos sólo para los ricos. La gente más pobre no es bienvenida – Cracovia es una ciudad que sólo da la bienvenida a inversores y turistas.

Worcella, 8 – tan sólo uno más de los „fantasmas” del centro de la ciudad. Hemos venido a crear un local amigable para los residentes locales. Con nuestras propias fuerzas hemos intentado devolver la vida a un edificio olvidado y convertirlo en un espacio para la acción creativa. Queremos ser un centro cultural de abajo a arriba, que se convierta en un lugar de encuentro para iniciativas locales y el lugar de la biblioteca del pensamiento libre. ¡Este lugar es lo que necesitamos!

RECLAMA LA CIUDAD – ¡CRACOVIA PARA LOS RESIDENTES!

Reklamy

Komentarze 2 to “Nowa przestrzeń autonomiczna w Krakowie?”

  1. agniesiek Says:

    Odmówili poczęstunku czy odmówili przyjęcia poczęstunku?

  2. RECLAIM THE CITY – KRAKOW FOR RESIDENTS! Says:

    […] For more information about the project, go to RECLAIM THE CITY – KRAKOW FOR RESIDENTS! […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: